OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

President Obama spreekt namens Namens de journalist van Sri Lanka

Mei 3rd, 2009

j_s_tissainayagamPresident Obama steunde de gedetineerde journalist JS Tissainayagam in Sri Lanka in zijn toespraak op 1 mei op Werelddag voor de persvrijheid. Hij sprak over degenen "... die te maken hebben met intimidatie, censuur en willekeurige arrestatie - [die] schuldig zijn aan niets meer dan een passie voor waarheid en een hardnekkig geloof dat een vrije samenleving afhankelijk is van een geïnformeerde burgerij."

Dhr. Tissainaygam wordt al meer dan een jaar vastgehouden, op beschuldigingen waarvan algemeen wordt aangenomen dat het inhoudsloos is.

Tissa, zoals hij bekend staat, werd in maart 2008 gearresteerd en werd in augustus formeel aangeklaagd op grond van de wet ter voorkoming van terrorisme en de noodverordeningen. Toen hij werd vastgehouden, was hij de redacteur van een nieuwswebsite OutreachSL. Maar hij wordt vastgehouden voor artikelen die hij in 2006 en 2007 in de North Eastern Monthly schreef - twee jaar voordat hij werd gegrepen.

Zijn arrestatie moet worden gezien in de context van de voortdurende pesterijen en moorden op journalisten die de behandeling van de Tamil-minderheid in Sri Lanka door de regering en haar vervolging van de oorlog tegen de LTTE in twijfel trekken.

Lees de speech in zijn geheel

Terug naar boven