OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

IMF-paper: Vermijding van vennootschapsbelastingen schaadt mondiale economie en arme landen

Juni 25, 2014

belastingdagHet Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceerde een personeelsdocument waarin werd opgemerkt dat ontwijking van vennootschapsbelasting een negatieve invloed heeft op alle economieën, maar de meeste schade berokkent aan ontwikkelingslanden. De vrijlating van het IMF komt wanneer de G20, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de organen van de Verenigde Naties op zoek zijn naar middelen om de ontwijking van vennootschapsbelasting te verminderen.

"De ontwikkelingslanden verliezen meer aan het ontwijken van vennootschapsbelasting dan aan hulp van ontwikkelde landen", aldus Eric LeCompte, uitvoerend directeur van de religieuze anti-armoedegroep, Jubilee USA Network. "De krant laat zien dat wanneer multinationale ondernemingen hun winsten naar een ander land verschuiven om minder belastingen te betalen, we meer wereldwijde ongelijkheid zien."

De IMF-paper heeft als titel "Spillovers in International Corporate Taxation." "Spillovers" zijn de gevolgen van het beleid van een land voor een ander land. Door winsten te verschuiven naar landen met lage belastingtarieven (vaak zogenaamde "belastingparadijzen"), vermijden bedrijven hun belasting te betalen in de landen waar ze die winsten maken. De paper merkt op dat dit een bijzonder groot probleem is in ontwikkelingslanden, die vennootschapsbelasting nodig hebben om sociale diensten te financieren. De paper stelt dat "veel ontwikkelingslanden ... beter beschermd moeten worden tegen het ontwijken van belasting op meerwaarden op natuurlijke hulpbronnen".

"Deze 'spillovers' lijken meer op een overstroming", merkt LeCompte op. "Voor elke $ 1 die arme landen aan officiële hulp ontvangen, gaat er bijna $ 10 weg door corruptie en belastingontwijking."

Lees het IMF-document.

 

Dankzij Jubilee USA voor deze informatie.

 

Terug naar boven