OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

Fr Daniel LeBlanc, OMI, organiseert nevenevenement NGO bij het 17th permanent VN-forum over inheemse problemen

Mei 3rd, 2018

Het permanent forum van de Verenigde Naties voor inheemse vraagstukken (UNPFII) hield zijn zeventiende sessie van 16 - 27 april. Het thema voor het forum van 2018 was; "Collectieve rechten van inheemse volkeren op gronden, gebieden en hulpbronnen." Volgens de UNPFII zijn inheemse volkeren erfgenamen en beoefenaars van unieke culturen en manieren om met mens en milieu om te gaan. Inheemse volkeren hebben sociale, culturele, economische en politieke kenmerken behouden die verschillen van die van de dominante samenlevingen waarin ze leven. Bij de UNPFII waren verschillende inheemse gemeenschappen van over de hele wereld vertegenwoordigd. Velen van hen kregen de gelegenheid om verklaringen af ​​te leggen over kwesties die hun verschillende gemeenschappen bezighielden.

De voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, de heer Miroslav Lajčák, schetste in zijn openingsrede op het forum het grimmige beeld van de situatie van de meer dan 300 miljoen inheemse volkeren over de hele wereld. Hij merkte op dat hoewel inheemse volkeren ongeveer 5 procent van de wereldbevolking uitmaken, ze 15 procent uitmaken van de armste mensen ter wereld. Een situatie die hij omschreef als 'schokkend'. De heer Lajčák wees ook op enkele van de uitdagingen waarmee inheemse volkeren worden geconfronteerd als schendingen van hun mensenrechten, marginalisatie en geweld waarmee ze worden geconfronteerd bij het opkomen voor hun rechten. Met de nadruk op het thema van inheems land, territoria en hulpbronnen, wees de heer Lajčák erop dat "Inheemse volkeren worden beroofd van de gronden die hun voorouders hun thuis noemden", vaak door grote en multinationale boeren en mijnbouwbedrijven.

In een recent rapport van Conselho Indigenista Missionaria ("Indigenous Missionary Council" - een dochteronderneming van de Nationale Conferentie van Bisschoppen van Brazilië), omvatten enkele van de uitdagingen waarmee een aantal inheemse gemeenschappen in Brazilië (evenals inheemse gemeenschappen over de hele wereld) worden geconfronteerd; hoge zelfmoordcijfers, gebrek aan gezondheidlste zorg, hoge kindersterfte, alcohol- en drugsmisbruik, gebrek aan inheems onderwijs en gebrek aan algemeen steun van de staat.

NGO evenement at Verenigd Nations 17th Permanent Forum on Indigenous Issues

Als onderdeel van de vele nevenevenementen van het Forum, heeft 18 Fr Daniel LeBlanc, OMI, in april een sessie over "Spirituele verbinding en juist beheer van land, territorium en hulpbronnen, inclusief water voor inheemse volkeren,"Met panelleden met:

  • Atilano Alberto Ceballos Loeza - Leider in duurzame landbouwpraktijken en verdediger van land en territorium in Yucatan
  • Elvia de Jesús Arévalo Ordóñez - Lid van de Raad van de regering van de Gemeenschap CASCOMI (Amazon Community of Social Action Cordillera del Cóndor Mirador), geïntegreerd door inheemse families en kolonisten van de parochie Tundayme-Ecuador
  • Augostina Mayán Apikai - Awajún inheemse vrouwelijke leider geboren in Cordoncanqui is de voorzitter van de ontwikkelingsorganisatie van grensgemeenschappen van Cenepa - ODECOFROC. http://odecofroc-es.blogspot.com/p/nuestra-organizacion.html
  • Leila Rocha - Guarani Ñandeva, bestuurslid van Aty Guasu Guarani en Kaiowá, Mato Grosso do Sul
  • Sachem HawkStorm - Schaghticoke First Nations

Het evenement werd gehouden in het Episcopal Church Centre in New York City en georganiseerd door Missionaris Oblaten van Maria Onbevlekt; UN Mining Working Group; NGO Comité voor de Rechten van Inheemse Volkeren; Congregatie van de missie; VIVAT International; Caritas International; Dominicaanse leidersconferentie; Franciscans International; Rode Eclesial Pan Amazónica (REPAM); Inheemse missionarisraad (CIMI); Sunray Meditation Society

Meer informatie:

Permanent VN-forum over inheemse problemen: https://bit.ly/2pvCccv

VN-nieuws over de landrechten van inheemse volkeren: https://bit.ly/2H4EU1M

Conselho Indigenista Missionaria rapport over geweld tegen inheemse volkeren in Brazilië in het Engels, Espanol en het Portugees: https://bit.ly/2F1w133

 

Terug naar boven