OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

Rapport van het 18TH permanente VN-forum over inheemse problemen

Mei 23rd, 2019

Honderden inheemse volkeren van over de hele wereld verzamelden zich in het hoofdkwartier van de VN, New York, voor de Achttiende permanent forum over inheemse problemen (UNPFII) gehouden van 25 april tot 2 mei. Het thema voor de UNPFII 2019 is "traditionele kennis: generatie, overdracht, bescherming." De VN beschrijft de inheemse volkeren als de erfgenamen en beoefenaars van unieke culturen en manieren om met mensen om te gaan, sociale, culturele, economische en politieke kenmerken die verschillen van die van de dominante samenlevingen waarin ze leven. De UNPFII werd in het jaar 2000 opgericht door een VN-resolutie met het mandaat om inheemse kwesties aan te pakken die verband houden met economische en sociale ontwikkeling, cultuur, milieu, onderwijs, gezondheid en mensenrechten.  

Volgens een rapport van het VN-ministerie van Economische en Sociale Zaken behoren de naar schatting 370 miljoen inheemse volkeren die in ongeveer 90 landen wonen tot de meest gemarginaliseerde volkeren ter wereld. In het rapport werd opgemerkt dat inheemse volkeren vaak politiek en sociaal geïsoleerd zijn binnen de landen waar ze verblijven op basis van de geografische locatie van hun gemeenschappen, hun afzonderlijke geschiedenissen, culturen, talen en tradities.

Om de mensenrechten van de inheemse volkeren te beschermen, heeft de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) de resolutie aangenomen in 2007 over de  VN-verklaring over de rechten van de inheemse volkeren. De verklaring biedt een uitgebreid kader van minimumnormen voor economisch, sociaal en cultureel welzijn en rechten van de inheemse volkeren in de wereld. Nogmaals, in 2016 nam de AVVN een resolutie aan waarin werd verklaard 2019 een jaar van inheemse talen.

Lees verder:

UNPFIIhttps://bit.ly/2V2B6Rp
Internationaal jaar van de inheemse talen: https://bit.ly/2PzyCbH.
Rapporten over rechten van inheemse volken: https://bit.ly/2ZK8UG7

 

Terug naar boven