OMI-logo
Over Ons
Vertaal deze pagina:

Gebruiksvoorwaarden voor de website

Het bureau Justice, Peace and Integrity of Creation onderhoudt deze website, www.omiusajpic.org als een service aan haar partners en het grote publiek. Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord u te houden aan de volgende bepalingen en voorwaarden die wij op elk moment kunnen wijzigen door een kennisgeving op de website te plaatsen.

1. Gebruik van de site. Alle tekst, afbeeldingen, merken, logo's en andere inhoud van deze website en al het voorgaande dat u per e-mail of op een andere manier wordt toegestuurd (gezamenlijk de "Site-inhoud") zijn eigendom van ons of van derden.

2. Gebruik van de service: TheJustice, Peace and Integrity of Creation machtigt u om de inhoud van de website te bekijken, downloaden en afdrukken onder de volgende voorwaarden:

(i) u mag de inhoud van de website alleen downloaden en afdrukken zoals vereist om te beoordelen of de diensten van de Missionaire Associatie geschikt zijn voor uw gebruik.

(ii) u mag de inhoud van de website niet gebruiken met als doel om voor elke dienst of product bedrijven te vragen die informatie hebben die is opgenomen in de inhoud van de website.

(iii) u mag de inhoud van de website niet wijzigen. Alle software die op de website wordt gebruikt, is eigendom van ons of van derden en behoudens indien nodig om de voorgaande licentieverlening uit te voeren, elk gebruik, herdistributie, verkoop, decompilatie, reverse engineering, demontage, vertaling of andere vermindering van dergelijke software die voor mensen leesbaar is, is verboden.

3. Links naar websites van derden: Deze website bevat links naar websites van derden. Deze links vormen geen goedkeuring. De gelinkte websites zijn niet onder onze controle en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site.

4. Privacybeleid: Lees alsjeblieft onze Privacy Policy, welke is opgenomen hierin door verwijzing.

5. Vrijwaring van garanties, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring:TheJustice, Peace and Integrity of Creation geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de inhoud van de website. De inhoud van de website wordt geleverd in de staat "AS IS". Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van Missionary Association of via de website of website-inhoud zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.

U stemt ermee in de Justice, Peace and Integrity of Creation te vrijwaren van alle oorzaken van actie, claims en beschuldigingen, kosten, vergoedingen, kosten en uitgaven, verliezen en aansprakelijkheden voortvloeiend uit of in verband met de schending of vermeende schending van uw plichten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze website of website-inhoud.

6. Diversen:  Als een bepaling hiervan onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan is die bepaling te onderscheiden van de overige bepalingen hiervan en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen.

Terug naar boven