OMI-logo
Aandachtsgebieden
Vertaal deze pagina:

Onze problemen

Het OMI Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) -initiatief werkt om de menselijke waardigheid en respect voor Gods schepping te bevorderen door onze belangenbehartiging bij overheidsinstellingen, het bevorderen van Faith Consistent Investing, het aangaan van bedrijveneducatieve reikwijdte en samenwerking met partners op lokaal, regionaal en internationaal niveau.

Menselijke waardigheid

In de Catechismus van de Katholieke Kerk is de waardigheid van de menselijke persoon geworteld in zijn of haar schepping in het beeld en de gelijkenis van God. Onze pleidooien voor een ethiek van consistent leven, sociale en economische rechtvaardigheid en de integriteit van creatie vloeien voort uit dit begrip.

Oblate Outreach & Animation

Als onderdeel van ons outreach- en animatieprogramma geven we presentaties en geven we workshops in verschillende centra, afgeplatte vormingshuizen en parochies en gemeenten. We zullen onze digitale aanwezigheid blijven opbouwen via onze website en door onze aanwezigheid op sociale media uit te breiden. Elk van deze voertuigen biedt ons de mogelijkheid om effectiever en vaker contact op te nemen met onze vele gemeenschappen van medewerkers en vrienden.

Integriteit van Creatie

Het beschermen van de overvloed van de aarde en het aanmoedigen van goed rentmeesterschap van ons milieu of zoals paus Franciscus ons noemt "ZORG VOOR ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS" is een belangrijk onderdeel van onze JPIC-bediening. Wij zijn werken aan het 'vergroenen' van de Oblate-gemeente, mensen in de kerkbanken helpen het milieu te beschermen, bescherm bedreigde ecosystemen, vecht klimaatverandering, bescherm het dierbare van onze planeet toevoer van water, houden winningsindustrieën in evenwicht en deel informatie over ecologische inspanningen en problemen in andere delen van de OMI-wereld.

Geloof consistent investeren

Het afstemmen van het beheer van iemands vermogen, of het nu liquide of vast is, is een nieuwe missionaire horizon geworden voor gelovigen en op geloof gebaseerde instellingen. Investeren volgens iemands geloof om sociale onrechtvaardigheid aan te pakken, vrede, rechtvaardigheid, gelijkheid en een gezonde mondiale omgeving te bevorderen, is een krachtige manier om het evangelie en het oblate charisma in de wereld van vandaag te belichamen. We werken aan een eerlijkere en duurzamere markt door ons geloof in consistent investeren dat nauw aansluit bij de katholieke sociale leer en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Terug naar boven