OMI-logo

Mensenrechten

De Missionaire Oblaten zetten zich in om de waardigheid van mensen overal te handhaven. De doctrine van de mensenrechten, aangenomen door de Verenigde Naties, heeft zijn antecedenten in de katholieke sociale leer.

Mensenrechten worden vaak gedefinieerd als de "fundamentele rechten en vrijheden waarop alle mensen recht hebben". Voorbeelden van rechten en vrijheden die vaak als mensenrechten worden beschouwd, zijn onder meer burgerrechten en politieke rechten, zoals het recht op leven en vrijheid, vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet; en sociale, culturele en economische rechten, inclusief het recht op deelname aan cultuur, het recht op voedsel, het recht op werk en het recht op onderwijs.

Landen waarin Oblates actief pleit voor de bescherming van basisrechten zijn onder meer: Bangladesh, DR Congo Filippijnen, Sri Lanka, en Zimbabwe. We promoten ook actief respect voor mensenrechten en menselijke waardigheid in onze dialogen met bedrijven.

Links:

Voor een lijst van alle speciale rapporteurs, bezoek de website van de VN-Mensenrechtenraad 

 

Terug naar boven