OMI-logo

Integriteit van Creatie: Oblaten van Reactie

Een heropbloei van de religieuze visie van de schepping naast een dieper bewustzijn van de ecologische crisis waar we allemaal mee te maken hebben, markeerde de reactie van de Oblaten hier in de Verenigde Staten en internationaal. De Algemene Raad van de congregatie, in de JPIC "Vade Mecum" gepubliceerd in 1996, heeft de leden van de congregatie opgeroepen om deze nieuwe realiteit op te nemen in hun missionaire bewustzijn.

In de Verenigde Staten zijn lokale oblaatgemeenschappen voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om op deze oproep te reageren. In 2003 heeft de provincie formeel de Oblaten Ecologisch Initiatief en stemde in met de oprichting van de Door de gemeenschap ondersteunde tuin in La Vista. In 2004 de parochie eco-missie project werd opgericht om de boodschap over te brengen naar plaatselijke ministerie-sites in het hele land. Door het Geloofconsistente investering programmeer de Oblates samen met andere religieuze en institutionele beleggers om bedrijven aan te moedigen hun ecologische voetafdruk in hun bedrijfsmodel op te nemen.

De Amerikaanse provincie heeft een milieurendement aangenomen op basis van het Vade Mecum-document. Deze resolutie is ontwikkeld om beslissingen van de congregatie te sturen met een invloed op de natuurlijke omgeving.

PDF downloaden van omgevingsresolutie

Download PDF van Vade Mecum

Bezoek onze "Greening the Congregation" -pagina op deze website voor een lijst van websites van groepen die werken aan het beschermen van het milieu vanuit een geloofsperspectief.

Terug naar boven