OMI-logo

OMI JPIC Verklaringen over het milieu

Het Oblate JPIC Office werkt in coalitie met andere op geloof gebaseerde groepen om het perspectief van de armen en gemarginaliseerden te benadrukken in debatten over openbaar beleid. De gemeente maakt zich grote zorgen over de gevolgen van aantasting van het milieu op Gods schepping, zowel menselijk als niet-menselijk.

We ondertekenen periodiek brieven aan het Congres en andere beleidsmakers. Een overzicht van de posities die we ondersteunen is hier beschikbaar:

Terug naar boven