OMI-logo
Aandachtsgebieden
Vertaal deze pagina:

Geloof consistent investeren

Zowel nationaal als internationaal blijft het bereik en de invloed van de particuliere onderneming groeien. Dit geldt niet alleen voor de productie en levering van goederen en diensten, maar ook voor het scheppen van werkgelegenheid en het faciliteren van investeringen in lokale gemeenschappen. Dat geldt ook als we kijken naar de voetafdruk die een bedrijf achterlaat op het milieu en naar de natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn om lokale gemeenschappen in stand te houden. Bedrijven oefenen bovendien aanzienlijke invloed hebben op de waarden en de wijsheid die hun stakeholders ondersteunen: werknemers, gezinnen, klanten en de regio’s waar zij actief zijn.

De Missionary Oblates of Mary Immaculate probeert door middel van sociaal verantwoord investeren een rechtvaardiger en duurzamer wereld te bevorderen. Dit wordt bereikt door het uitoefenen van een behoedzaam beheer over de financiële middelen die aan onze zorg zijn toevertrouwd via de OIP Investment Trust, ter ondersteuning van onze missie en een standvastige inzet voor sociale en milieukwesties.

De OIP Investment Trust is een professioneel beheerd, gediversifieerd investeringsfonds waaraan de financiële middelen zijn toevertrouwd van meer dan 200 rooms-katholieke organisaties in meer dan 55 landen. Het fonds implementeert een betrouwbaar en sociaal verantwoord beleggingsmandaat, dat naast het uitsluiten van verboden beleggingen ook mondiaal belangenbehartigingswerk verricht op het gebied van mensenrechten, milieu, werknemersrechten en arbeidsomstandigheden, duurzame en door de gemeenschap goedgekeurde winningsprojecten en bestuur. Het fonds heeft een programma van proactieve investeringen geïnitieerd dat sociaal voordelige doelstellingen en duurzame gemeenschappen aanmoedigt en bevordert. De OIP Investment Trust wordt in de Verenigde Staten erkend als een belastingvrijgestelde 501(c)(3) charitatieve religieuze non-profitorganisatie die profiteert van de wederzijdse belastingverdragen en in de meeste landen vergelijkbare erkenning krijgt.

Bezoek de website van de OIP Investment Trust.

Als religieuze institutionele belegger met toegang tot de grootste bedrijven ter wereld proberen wij de urgente sociale, ecologische en economische kwesties van deze tijd aan te pakken. Door middel van actieve belangenbehartiging door aandeelhouders blijven we bedrijven uitdagen om aandacht te besteden aan kwesties als mondiale arbeid, mensenrechten, toegang tot kapitaal, roofzuchtige leningen, HIV/AIDS, de opwarming van de aarde en milieurechtvaardigheid.

Wij werken eraan om het bedrijfsleven aan te moedigen en uit te dagen om bedrijfspraktijken te ontwikkelen die ons gemeenschappelijke mondiale leven beschermen en ondersteunen en de aandeelhouderswaarde vergroten. Als we bovendien de aanhoudende druk in ogenschouw nemen om niet alleen de levering van bepaalde diensten, zoals afvalinzameling, straatonderhoud en transport, maar ook de levering van fundamentele levensbehoeften zoals water, onderwijs, gezondheidszorg en hulpdiensten in veel delen van de wereld te privatiseren, we beginnen te begrijpen waarom het uitoefenen van actief eigenaarschap een belangrijk en effectief instrument is.

Al onze aandeelhoudersinitiatieven worden gecoördineerd via ons lidmaatschap van de Interfaith Center on Corporate Responsibilityen in samenwerking met andere op geloof gebaseerde en sociaal verantwoordelijke investeerders.

Lees meer over ons werk in Faith Consistent Investing:

Toegang tot gezondheid
Problemen met de toeleveringsketen (arbeidsomstandigheden, aantasting van het milieu)
Corporate Governance
Toegang tot kapitaal mogelijk maken
Opwarming van de aarde
Mensenrechten
Water
Mensenhandel

Terug naar boven