OMI-logo

Supply Chain

Globalisering heeft geresulteerd in productie die afhankelijk is van internationale toeleveringsketens die zich over de hele wereld uitstrekken. Multinationale ondernemingen produceren producten in lagelonenlanden, met name kleding, elektronica, schoenen en speelgoed. Servicenetwerken zijn op dezelfde manier geglobaliseerd.

Helaas hebben veel lokale toeleveringsketens slechte arbeids- en milieunormen. Werknemers worden slecht betaald en werken vaak in onveilige omstandigheden. Om dit te veranderen, roepen we bedrijven op om de arbeidsomstandigheden in leveranciersfabrieken te verbeteren.

De Oblates zijn in dialoog met bedrijven uit een breed scala van sectoren, van elektronica (General Electric Company) tot retail (Wal-Mart). We werken samen met andere ICCR-leden om aan te dringen op de implementatie van beleid om betere arbeidsomstandigheden en lonen voor werknemers te verzekeren, evenals verbeterde milieuomstandigheden. Bedrijven reageren uit bezorgdheid over hun reputatie en 'merk'.

Enkele belangrijke ontwikkelingen:

Wal-Mart om arbeids- en milieustandaarden van leveranciers te versterken

Project Kaleidoscope [McDonald's en Walt Disney]

Terug naar boven