OMI-logo

Water

Met overmatig gebruik van water en toenemende schaarste in veel delen van de wereld, is duurzaam en rechtvaardig watergebruik door bedrijven steeds belangrijker. De Oblates betrekken grote zakelijke watergebruikers en sporen aan tot een groter bewustzijn van de problemen, met name vanuit het perspectief van de getroffen gemeenschappen.

  1. De eerste stap is het in kaart brengen en meten van watergebruik en risico's. Samen met onze ICCR-collega's bevelen wij hulpmiddelen en organisaties aan om hierbij te helpen.
  2. Zodra watergebruik en risico's worden gemeten, gaan bedrijven over het algemeen naar behoud en vermindering van watergebruik en vervuiling.
  3. Compensatie van groot watergebruik in gestreste stroomgebieden is van cruciaal belang.
  4. We stimuleren transparante rapportage over watergebruik en waterrisico via CDP-water, begrijpen dat wat gemeten wordt beheerd wordt. Rapportage stelt aandeelhouders en anderen in staat te beoordelen in hoeverre bedrijven het risico op adequate wijze beheersen, evenals hun impact op lokale gemeenschappen en ecosystemen.
  5. We moedigen erkenning van de Mensenrecht op water  en de betekenisvolle betrokkenheid van getroffen gemeenschappen. We hebben bedrijven geholpen bij het ontwikkelen van beleidsverklaringen over de HR-to-Water en dienen de Expert Advisory Group voor de HR naar Water Corporate Guidance die wordt ontwikkeld door de CEO Water Mandate (UN Global Compact)

ICCR heeft een Statement of Principles and Recommendations for Corporate Water stewardship. Dit document beschrijft de verwachtingen en aanbevelingen van de ICCR met betrekking tot het gebruik en beheer van water door bedrijven.

Ga naar de ICCR-website voor informatie over corporate water stewardship. 

 

Terug naar boven