OMI-logo
Bronnen: Parish Resources - bijgewerkt!
Vertaal deze pagina:

Parochiebronnen: menselijke waardigheid

Doodstraf

Immigratie

Inheemse Volkeren

Mensenrechten

HIV / AIDS

Mensenhandel

Atoomwapens

Terug naar boven