OMI-logo
Video's
Vertaal deze pagina:

U kunt meer video's vinden op onze Youtube kanaal.

United in Mission: US-Canada Hold Joint Session in Washington DC

Het belangrijkste doel van de Joint Sessions is het bevorderen van eenheid en samenwerking tussen regionale leden en de centrale overheid. Deze sessies stimuleren open communicatie, het opbouwen van vertrouwen en wederzijdse ondersteuning. Ze bieden ook een forum waar de uitdagingen waarmee de congregatie in specifieke regio's wordt geconfronteerd, kunnen worden besproken en aangepakt.