OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

Nieuwsarchief »katholiek sociaal onderwijs


‘Geloof en financiën op één lijn brengen: een missionaire prioriteit’ December 2nd, 2022

Vaticaan vertelt katholieken hoe ze 'geloofsconsistente' investeringen kunnen doen

Nieuwe richtlijnen ontmoedigen investeringen in mijnbouw, voorbehoedsmiddelen en gewelddadige videogames

Door Fr. Séamus P. Finn, OMI, directeur, OMIUSA JPIC, OIP

JPIC-directeur
Vr. Séamus P. Finn, OMI

Aandeelhoudersdemocratie gaat er in wezen om dat elke aandeelhouder verantwoordelijkheid neemt voor zijn aandelenbezit en daarnaar handelt. In de katholieke sociale leer is eigenaarschap verankerd op de hoekstenen van rechten en plichten. De Vaticaanse Richtlijnen waarnaar in dit WSJ-artikel wordt verwezen, hebben zes jaar geduurd om tot stand te komen en zullen zeer nuttig zijn voor zowel institutionele als individuele aandeelhouders die dit tot een onderdeel van hun missionaire roeping willen maken. Het was een bijzondere kans voor mij om onze tientallen jaren OMI-ervaring in beleggen op basis van geloof te kunnen delen met de leden van de commissie die deze richtlijnen heeft opgesteld.

Bezoek voor een link naar het artikel in Wall Street Journal Omiusa.org

 

 


Vr. Séamus Finn, OMI weegt mee over klimaatcrisis en Wall Street Maart 19th, 2021

Reading the writing on the wall ': waarom Wall Street reageert op de klimaatcrisis

"Ze worden gepusht door de klant, door de wetenschap, door het grote publiek." ​ Fr. Séamus Finn, OMI

Wildfires hebben vorig jaar bijna 10.4 miljoen hectare in de VS afgebrand. Het duurste onweer in de geschiedenis van de VS veroorzaakte in Illinois, Iowa, Nebraska en South Dakota $ 7.5 miljard aan schade. Toen de klimaatcrisis de wereld overspoelde op bijbelse schaal, liet het in zijn kielzog een recordaantal rampen van miljarden dollars.

En toch is uit deze as een onwaarschijnlijke redder voortgekomen: Wall Street. Na decennia van steun aan vervuilers en verzet tegen wetgeving om ze in toom te houden, zegt financiën dat het groen wordt.

Sie hier den vollständigen Artikel..


Reageren op tekenen van onze tijd in de geest van St. Eugene De Mazenod Februari 27th, 2017

Naar aanleiding van recente verontrustende uitvoerende acties door de nieuwe administratie, de Amerikaanse Provinciale Fr. Bill Antone, OMI, schreef in februari 7 een brief aan de provincie waarin hij Oblates and Associates uitnodigde om na te denken over de uitdagingen van onze natie vandaag.  De brief begint: "Er zijn tegenwoordig veel contrasterende stemmen in onze natie." Het gaat door, "Hoe kunnen we betrokken zijn? ... Deze tijden roepen ons op om diep na te denken over hoe ons katholieke geloof en onze katholieke principes licht kunnen werpen op een groot aantal vragen waarmee we worden geconfronteerd met betrekking tot immigranten, ecologie, economie, handel, mensenrechten, ras, patriottisme, kerk eenheid, wereldorde, checks and balances, oorlog en vrede. "

In het begin van zijn bericht Fr. Bill riep het JPIC-kantoor op om "ons, indien van toepassing, bij te staan ​​met wat bronnen, reflecties en suggesties voor actie." Onder ons Oblate JPIC-initiatief van Human Dignity werken we aan kwesties die respect voor Gods schepping bevorderen, waarbij we erkennen dat de waardigheid van de menselijke persoon geworteld is in zijn of haar schepping naar het beeld en de gelijkenis van God. In deze bron hopen we u reflecties en acties te geven om uw solidariteit met een paar van deze gemeenschappen aan te moedigen: migranten / vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel en degenen wier leven wordt bedreigd.

Lees Fr. Bill's volledige brief hier.

Solidariteit met vluchtelingen en immigranten

Tegenwoordig vluchten meer vluchtelingen voor oorlogen en vervolgingen dan ooit tevoren. Volgens VN-gegevens zag 2015 de hoogste niveaus van ontheemden in de geschiedenis, waarvan 51% kinderen is. Klik hier voor reflecties en voorgestelde acties namens vluchtelingen en immigranten.

Mensenhandel beëindigen

Moderne slavernij, ook wel bekend als mensenhandel, is 'de illegale handel in mensen voor uitbuiting of commercieel gewin'. Het is de op een na grootste criminele activiteit van vandaag, de tweede na de illegale drugshandel, en het groeit. Mensenhandel genereert meer inkomsten dan Google, Starbucks, Nike en de NFL gecombineerd (Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).  Klik hier voor reflecties en voorgestelde acties namens mensenhandel slachtoffers.

Respect leven

Geïnspireerd door de katholieke sociale leer, pleit het Missionary Oblates JPIC Consistent Life-initiatief voor de waardigheid van al het menselijk leven. Wij geloven dat het leven heilig is en in alle stadia moet worden beschermd. Als samenleving ontbreekt het ons aan fundamenteel respect voor het menselijk leven. Klik hier voor reflecties en voorgestelde acties namens mensen van wie levens worden bedreigd.

 


Fr. Antonio Ponce, OMI, bespreekt Oblate Charism at Parish Retreat Februari 1st, 2017

Meer dan tweehonderd coördinatoren en subcoördinatoren van de Oblate Parish in San Fernando, Santa Rosa Church, woonden zaterdagmiddag een workshop / retraite bij 28th in Sylmar, CA, georganiseerd door Deacon Jesus Fernandez. De aanwezigen reflecteerden op de boodschap van de 36th Oblaten Algemeen Kapittel en bespraken hoe ze, als leden van een Oblate parochie, Oblate Charism beter kunnen leren en leven. Het thema van de workshop / retraite was: "Geroepen om de wereld te zien door de ogen van de gekruisigde. "Om de reflectie en discussie te vergemakkelijken zijn er verschillende presentaties gegeven, geleid door Fr. Webert 
zeeiland, OMI, pastor van Santa Rosa, die sprak over de noodzaak om een ​​missionaire parochie te zijn die zich inzet voor sociale rechtvaardigheid. Andere sprekers waren onder meer zuster Judy Donava, van OneLA, die verder sprak Katholiek Sociaal onderwijzen: sociale actie - morele actie; en Fr. Antonio Ponce, OMI, JPIC-directeur, die de boodschap en uitnodiging van de 36 onderzochtth Oblaten Algemeen Hoofdstuk.

Een keer per jaar worden coördinatoren en subcoördinatoren van alle bedieningen van Santa Rosa Church uitgenodigd om deel te nemen aan deze workshops / retraites. Dit is de tweede keer dat OMI JPIC meedoet.


"Bedrijfsleiders als agenten van economische en sociale inclusie" - Fr. Séamus Finn, OMI December 5th, 2016

Het volgende is de tekst van de openingsopmerkingen die onlangs door Fr. Séamus Finn, OMI op de UNIAPAC International Conference in het Vaticaan.

 

seamus-2b

Ik zal in de tijd die ik heb kort twee thema's onderzoeken. Allereerst wil ik enkele perspectieven bieden op de interactie van de katholieke sociale leer met de wereld van financiën en commercie. Ten tweede zal ik een korte samenvatting geven van de resultaten van twee conferenties over Impact Investing die gezamenlijk werden gesponsord door de Pauselijke Raad voor Justitie en Vrede, Catholic Relief Services en het Mendoza College of Business aan de Notre Dame University in de VS.

CST, financiën en handel

CST heeft in zijn historische evolutie een voortdurende consistente analyse, kritiek en bevestiging van de verschillende soorten financiële en commerciële transacties die ontstonden door de eeuwen heen.

Dit zijn menselijke activiteiten die in het millennium hebben bestaan ​​en zijn geëvolueerd en daarom existentiële vragen en uitdagingen aan de leringen en principes van de geloofstraditie hebben gepresenteerd. De actoren, acties en thema's die werden onderzocht, omvatten de rollen en verantwoordelijkheden van eigenaren en klanten en kopers; kredietnemers en kredietverstrekkers; de verplichtingen van debiteuren en de geschiktheid van rentetarieven; de verantwoordelijkheid voor de normen van rechtvaardigheid en de oproep tot naastenliefde die het geloof vereist.

In de afgelopen decennia is CST geroepen en uitgedaagd om een ​​diepere analyse te doen van hoe de principes van CST, die we allemaal zeer goed kennen, solidariteit, subsidiariteit, participatie en zorg voor creatie etc. moeten worden toegepast bij de financiële en commerciële transacties. en activiteiten die vandaag worden beoefend. Historisch gezien ging het traditionele debat vaak over de rollen en verantwoordelijkheden van de kerk in het onderwijzen en vermanen en van de staat in het besturen en reguleren van de vele kwesties en sectoren die van invloed waren op de samenleving. Vandaag is de private sector zoals vertegenwoordigd door het maatschappelijk middenveld en bedrijven zijn rechtmatige plaats gaan innemen aan de tafel van debat en actie over alle kwesties die samenlevingen tegenkomen.

De samenloop van enkele interne en externe factoren heeft geleid tot de opkomst van dit nieuwe multi-stakeholder paradigma. Intern sinds het Tweede Vaticaans Concilie zijn de kerk en de gelovigen uitgegroeid tot een dieper bewustzijn van zichzelf als actoren in de maatschappij en als bijdragers aan het zoeken naar constructieve antwoorden op de uitdagingen waarmee maatschappijen worden geconfronteerd. In de afgelopen decennia door de tussenkomst van opeenvolgende pausen is er een diepgaand ontwaken in de kerk geweest naar de onderling afhankelijke status die alle wezens delen op een eindige planeet. Tenslotte heeft paus Franciscus in de apostolische vermaning Evangelii Gaudium en de encycliek Laudato Sí de leer van de traditie herhaald en in 2013 verklaard dat er een behoefte is "om toe te staan ​​dat de evangeliebeginselen ook in de financiële en economische activiteiten van de kerk doordringen". Dit stemt overeen met de oproep van de raad in Gaudium et Spes en met de expliciete uitdaging aangeboden door Justice in the World in 1971 (nummer 40); "Hoewel de kerk verplicht is om getuigenis af te leggen van gerechtigheid, erkent ze dat iedereen die met mensen over rechtvaardigheid spreekt, eerst alleen maar in hun ogen moet zijn. Daarom moeten we een onderzoek instellen naar de wijzen van handelen en naar de bezittingen en levensstijl die we binnen de kerk zelf vinden. '

Extern heeft het zich ontvouwende proces van globalisering overal zijn sporen nagelaten. Geleid door de wereldwijde expansie van de financiële sector en de integratie van het financiële systeem heeft het een diepgaande impact gehad op politieke allianties, het maatschappelijk middenveld, de groei en penetratie van bedrijven en de uitbreiding van sociale bewegingen. De technologische innovaties die een groot deel van het bereik en de integratie van globalisering hebben gefaciliteerd, zijn alomtegenwoordig in zelfs de meest afgelegen streken van de planeet.

Impact Investing

De twee conferenties over Impact Investing die gezamenlijk werden gesponsord met de Pauselijke Raad in 2014 en 2016 waren baanbrekend in de betrokkenheid van de kerk bij het kapitalisme en gingen verder dan de conventionele benaderingen van maatschappelijk verantwoord investeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In veel opzichten waren ze een poging om te reageren op de goed gepubliceerde kritiek op het kapitalisme die paus Franciscus heeft aangeboden en zijn oproep voor een financieel systeem dat inclusief is, dat zorgt voor het milieu en onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties serieus neemt. Deze conferenties lieten zien hoe impactbeleggen consistent was met CST, hoe individuele en institutionele investeerders werkten om de inzet van hun activa op elkaar af te stemmen om positieve sociale en milieueffecten te ondersteunen en om na te denken over de instrumenten en benaderingen die nodig waren om die doelstellingen te bereiken.

Ze brachten ontwikkelingsagentschappen samen uit de private en officiële sector, evenals stichtingen en vertegenwoordigers van internationale financiële instellingen. Ze verzamelden ook vertegenwoordigers van projecten en initiatieven die op zoek waren naar betrouwbare bronnen van gepast kapitaal voor de patiënt die zich inzetten voor het behalen van financieel, sociaal en ecologisch rendement. Beide gebeurtenissen waren, denk ik, in overeenstemming met de traditionele rol die de kerk heeft gespeeld bij het creëren van een ruimte waar nieuwe initiatieven die veelbelovend zijn om te reageren op de evoluerende behoeften van gemeenschappen kunnen worden geïncubeerd.

Kapitalisme 2.0

Het is in deze context dat paus Franciscus ons allemaal uitnodigt om deel te nemen aan de promotie van een kapitalisme 2.0 dat de benaderingen en activiteiten achter zich laat die geen rekening houden met de negatieve sociale en ecologische gevolgen van hun acties en waarvan de enige prioriteit winst is. en kracht. Dit komt overeen met de eerdere inspanningen om kredietverenigingen en coöperaties te promoten die CST ondersteunde. De instellingen en bedrijven in een kapitalisme 2.0 moeten bereid zijn moeilijke vragen te stellen, zoals: Wat en hoe draagt ​​uw activiteit, product of dienst bij tot het algemeen welzijn? Investeerders, ook, te beginnen met degenen die proberen te investeren op een manier die in overeenstemming is met hun geloof en daarom moet CST vragen; waar slaapt je geld? En terwijl u slaapt, waarvan wordt uw geld gebruikt om te financieren? In een kapitalisme zoals voorgesteld door CST en paus Franciscus zouden we verder kunnen vragen; wat voor soorten banken, bedrijven, investeerders en instellingen hebben we nodig in GLB 2? Wat voor soort regelgeving en toezicht en transparantie hebben we nodig in alle rechtsgebieden die verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van de stabiliteit en liquiditeit van het financiële systeem en de betrouwbaarheid van de belangrijkste instellingen die in het systeem opereren. 

seamus-1

In overeenstemming met geloof en met de traditie

Omdat we onze bedrijfsactiviteiten en onze financiële transacties met CST beter op elkaar willen afstemmen, worden we uitgenodigd om na te denken over hoe we gedurende onze hele onderneming een positieve bijdrage leveren en voor de beleggers waar en wat willen we investeren. Het netwerk voor wereldwijde impactinvesteringen heeft 10-gebieden geïdentificeerd zoals duurzame landbouw, betaalbare en toegankelijke woningen en gezondheidszorg en schone technologie die gemakkelijk te identificeren zijn, maar alle bedrijfsactiviteiten hebben impact. Door de negatieve sociale en milieueffecten die ze veroorzaken te verminderen en hun positieve bijdragen te vergroten, kunnen bedrijfsleiders in alle sectoren agenten zijn van economische en sociale insluiting en de ecologische dimensie van hun roeping om voor ons gemeenschappelijke huis te zorgen aanvaarden.

Terug naar boven