OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

Nieuwsarchief inheemse volkeren - Gerechtigheid, vrede en integriteit van de schepping - Pagina 2


Fr Daniel LeBlanc, OMI, organiseert nevenevenement NGO bij het 17th permanent VN-forum over inheemse problemen Mei 3rd, 2018

Het permanent forum van de Verenigde Naties voor inheemse vraagstukken (UNPFII) hield zijn zeventiende sessie van 16 - 27 april. Het thema voor het forum van 2018 was; "Collectieve rechten van inheemse volkeren op gronden, gebieden en hulpbronnen." Volgens de UNPFII zijn inheemse volkeren erfgenamen en beoefenaars van unieke culturen en manieren om met mens en milieu om te gaan. Inheemse volkeren hebben sociale, culturele, economische en politieke kenmerken behouden die verschillen van die van de dominante samenlevingen waarin ze leven. Bij de UNPFII waren verschillende inheemse gemeenschappen van over de hele wereld vertegenwoordigd. Velen van hen kregen de gelegenheid om verklaringen af ​​te leggen over kwesties die hun verschillende gemeenschappen bezighielden.

De voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, de heer Miroslav Lajčák, schetste in zijn openingsrede op het forum het grimmige beeld van de situatie van de meer dan 300 miljoen inheemse volkeren over de hele wereld. Hij merkte op dat hoewel inheemse volkeren ongeveer 5 procent van de wereldbevolking uitmaken, ze 15 procent uitmaken van de armste mensen ter wereld. Een situatie die hij omschreef als 'schokkend'. De heer Lajčák wees ook op enkele van de uitdagingen waarmee inheemse volkeren worden geconfronteerd als schendingen van hun mensenrechten, marginalisatie en geweld waarmee ze worden geconfronteerd bij het opkomen voor hun rechten. Met de nadruk op het thema van inheems land, territoria en hulpbronnen, wees de heer Lajčák erop dat "Inheemse volkeren worden beroofd van de gronden die hun voorouders hun thuis noemden", vaak door grote en multinationale boeren en mijnbouwbedrijven.

In een recent rapport van Conselho Indigenista Missionaria ("Indigenous Missionary Council" - een dochteronderneming van de Nationale Conferentie van Bisschoppen van Brazilië), omvatten enkele van de uitdagingen waarmee een aantal inheemse gemeenschappen in Brazilië (evenals inheemse gemeenschappen over de hele wereld) worden geconfronteerd; hoge zelfmoordcijfers, gebrek aan gezondheidlste zorg, hoge kindersterfte, alcohol- en drugsmisbruik, gebrek aan inheems onderwijs en gebrek aan algemeen steun van de staat.

NGO evenement at Verenigd Nations 17th Permanent Forum on Indigenous Issues

Als onderdeel van de vele nevenevenementen van het Forum, heeft 18 Fr Daniel LeBlanc, OMI, in april een sessie over "Spirituele verbinding en juist beheer van land, territorium en hulpbronnen, inclusief water voor inheemse volkeren,"Met panelleden met:

  • Atilano Alberto Ceballos Loeza - Leider in duurzame landbouwpraktijken en verdediger van land en territorium in Yucatan
  • Elvia de Jesús Arévalo Ordóñez - Lid van de Raad van de regering van de Gemeenschap CASCOMI (Amazon Community of Social Action Cordillera del Cóndor Mirador), geïntegreerd door inheemse families en kolonisten van de parochie Tundayme-Ecuador
  • Augostina Mayán Apikai - Awajún inheemse vrouwelijke leider geboren in Cordoncanqui is de voorzitter van de ontwikkelingsorganisatie van grensgemeenschappen van Cenepa - ODECOFROC. http://odecofroc-es.blogspot.com/p/nuestra-organizacion.html
  • Leila Rocha - Guarani Ñandeva, bestuurslid van Aty Guasu Guarani en Kaiowá, Mato Grosso do Sul
  • Sachem HawkStorm - Schaghticoke First Nations

Het evenement werd gehouden in het Episcopal Church Centre in New York City en georganiseerd door Missionaris Oblaten van Maria Onbevlekt; UN Mining Working Group; NGO Comité voor de Rechten van Inheemse Volkeren; Congregatie van de missie; VIVAT International; Caritas International; Dominicaanse leidersconferentie; Franciscans International; Rode Eclesial Pan Amazónica (REPAM); Inheemse missionarisraad (CIMI); Sunray Meditation Society

Meer informatie:

Permanent VN-forum over inheemse problemen: https://bit.ly/2pvCccv

VN-nieuws over de landrechten van inheemse volkeren: https://bit.ly/2H4EU1M

Conselho Indigenista Missionaria rapport over geweld tegen inheemse volkeren in Brazilië in het Engels, Espanol en het Portugees: https://bit.ly/2F1w133

 


Chittagong Hill Tracts Accord wacht op implementatie na 17 jaar December 2nd, 2014

Het is moeilijk te geloven dat de regering van Bangladesh haar onverzettelijkheid rond het Chittagong Hill Tracts-akkoord voortzet. Het lijkt erop dat ik gisteren nog de kans en het voorrecht had om door te gaan in Chittagong en de inheemse bevolking te ontmoeten die het slachtoffer is geworden van deze genegeerde en verbroken overeenkomst. De internationale gemeenschap moet een schijnwerper van transparantie en rechtvaardigheid blijven schijnen op dit nalatige gedrag van de overheid. - vr. Seamus Finn, OMI
........................... ..

Kapaeeng Foundation heeft deze verklaring van de Chittagong Hill Tracts Commission doorgestuurd over de implementatie van het CHT-akkoord (uitgegeven 2 december 2014)

CHTC maakt zich zorgen over het niet volledig implementeren van het 1997 CHT-akkoord en roept op tot een routekaart met duidelijke mijlpalen voor volledige implementatie

Dhaka: december 2, 2014. De International Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC) heeft zijn bezorgdheid geuit over het gebrek aan politieke wil van de regering, wat heeft geleid tot het falen van de volledige implementatie van het CHT Accord 17 jaar na de ondertekening. Het CHTC heeft de regering opgeroepen om met spoed een routekaart met duidelijke mijlpalen voor de uitvoering van het Akkoord vast te stellen en te handhaven, waarbij volledige participatie van alle belanghebbenden wordt verzekerd.

De Awami League ondertekende het akkoord samen met PCJSS op december 2, 1997 en de huidige regering van de Awami League heeft herhaaldelijk beloofd het akkoord te implementeren, zowel nationaal via elk van de verkiezingsmanifestaties tot nu toe als internationaal tijdens de Universal Periodic Reviews in 2009 en 2013. Toch is de staat van vrede en stabiliteit in de Chittagong Hill Tracts (CHT) blijven verslechteren gedurende de twee ambtstermijnen van de regering en zijn er geen pogingen gedaan om lokale instellingen te versterken en een einde te maken aan landconflicten die hebben geleid tot de verslechtering van de mensenrechtensituatie in het gebied.

Wijziging van de HDC-wetten en het niet houden van verkiezingen

Klik hier om meer te lezen »


NGO's brengen alarm over de hydro-elektrische dam in Guatemala Oktober 15th, 2014

In augustus van 2013 werd de gemeenschap aangevallen en werden twee kinderen gedood als vergelding voor mensenrechtenschendingen die door de gemeenschap waren ingediend.

IIn augustus van 2013 werd de gemeenschap aangevallen en werden twee kinderen gedood als vergelding voor mensenrechtenschendingen die door de gemeenschap waren ingediend.

Het Missionary Oblate JPIC Office heeft zich aangesloten bij andere internationale organisaties in een brief van zorg aan de speciale VN-rapporteur voor de rechten van inheemse volkeren over de bouw van de Santa Rita Hydro-elektrische Dam in Guatemala. De dam werd in juni 2014 geregistreerd als een project onder het Clean Development Mechanism (CDM) - opgericht onder het Kyoto-protocol van de VN - in juni 14. Volgens de brief zijn 'talloze schendingen van de inheemse Q'eqchi'- en Poqomchí-gemeenschappen gemeld voorafgaand aan en sinds de goedkeuring van het project, meest recentelijk bij gewelddadige incidenten van 16 tot 2014 augustus XNUMX met meerdere gewonden en doden tot gevolg. "

In de brief wordt opgemerkt dat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, rapporteur voor de rechten van inheemse volkeren, erkende “dat de huidige vergunningen voor mijnbouw en waterkrachtcentrales werden verleend zonder dat de staat voorafgaand, gratis en geïnformeerd overleg met de getroffen inheemse gemeenschappen had geïmplementeerd, zoals het is verplicht om te doen onder internationale verdragen ondertekend door Guatemala ”.

Lees de brief…

 


Forum over inheemse volkeren in Bangladesh belicht uitmuntende behoeften Augustus 19th, 2014

kapaeeng_dhaka-300x200In augustus hield 11, 2014, de Kapaeeng Stichting van Bangladesh een forum over het "Tweede Internationale Decennium en de Situatie van Inheemse Volkeren in Bangladesh" in het auditorium van het Nationaal Museum in Dhaka. De bijeenkomst was georganiseerd om de Internationale Inheemse Volkeren Dag 2014 te vieren.

De Eervolle Voorzitter van de Regionale Raad van Chittagong Hill Tracts en de President van het Inheemse Volkerenforum in Bangladesh, de heer Jyotirindra Bodhipriya Larmawas, werd voorgesteld als de eregast, terwijl de heer Rabindranath Soren, Chaiperson van de Kapaeeng Foundation, het programma voorzat.

Sprekers en speciale gasten waren onder meer de heer RAM Obaidul Muktadir Chowdhury MP, de geachte voorzitter, de parlementaire permanente commissie voor het ministerie van Chittagong Hill Tracts; Fazle Hossain Badsha, MP; Pir Fazlur Rahman Misbah, MP; Professor Dr. Sadeka Halim, voormalig commissaris voor informatie; Mr. Snehal V Soneji, Country Director, Oxfam; Gonzalo Serano De La Rosa, vertegenwoordiger van de Europese Unie; De heer Mika Kanervavuori, vertegenwoordiger van de VN; De heer Sanjeeb Drong, secretaris-generaal van het Bangladesh Indigenous Peoples Forum. Sanjeeb Drong is een naaste medewerker van de Oblates in Bangladesh.

Sanjeeb Drong zei dat de rechten van inheemse volkeren mensenrechten zijn. Als de overheid de rechten van inheemse volkeren niet nakomt, kunnen we niet zeggen dat de mensenrechtensituatie in Bangladesh ontwikkeld is. De overheid moet dus de rechten van IP's beschermen en promoten. Hij zei ook: “Land is het leven van inheemse volkeren. Maar elke dag verliezen inheemse volkeren hun land. Om het land van IP's te beschermen, vraag ik om een ​​aparte landcommissie voor IP's in te stellen. "

Hij zei ook dat: "We zijn allemaal mensen, en desondanks worden we geconfronteerd met discriminatie en onrechtvaardigheid."

Lees een volledig verslag van het forum hier (Download PDF) of bezoek de website van de Kapaeeng Foundation.


Dialoog over leven en mijnen uit Latijns-Amerika December 10th, 2013

Religieuze en lekenvertegenwoordigers uit Latijns-Amerika, "ontroerd door de kritieke situatie van onze volkeren ten opzichte van de winningsindustrie", ontmoetten elkaar in november 2013 in Lima. Bezorgd dat mijnbouw een bron is van "constant en ernstig conflict" in veel landen van Latijns- en Midden-Amerikaanse landen wilden de aanwezigen een krachtige en ondersteunende reeks lokale en internationale netwerken ontwikkelen om de destructieve gevolgen van mijnbouw aan te pakken. De Missionary Oblates werden vertegenwoordigd door p. Gilberto Pauwels OMI uit Bolivia, en Fr. Seamus Finn OMI uit de Verenigde Staten en door hun deelname aan VIVAT, een coalitie van religieuze congregaties met ECOSOC-status bij de Verenigde Naties.

Er zijn een aantal resultaten van de bijeenkomst, waaronder het bereiken van een groter aantal gemeenschappen die zijn getroffen door mijnbouw, het betrekken van de Pauselijke Raad voor Justitie en Vrede bij het Vaticaan en het bijeenroepen van een bredere raadpleging over de uitdagingen van extractives in de tweede helft van 2014.

Extracten, olie- en gasexploratie voor mijnen, spelen een belangrijke rol over de hele wereld terwijl ze tegelijkertijd grote inbraken en schade toebrengen aan lokale gemeenschappen en aan het milieu waarin ze opereren. De zoektocht naar een oplossing voor de meest ernstige van die negatieve gevolgen is overgenomen door een aantal verschillende initiatieven in de academische, zakelijke, belanghebbende en aandeelhouders- en NGO-sectoren. Hopelijk kunnen bijeenkomsten zoals de bijeenkomst in Lima een constructieve bijdrage leveren aan dat proces.

Lees de verklaring: Dialoog over leven en mijnbouw: open brief van religieuze en leken-rentmeesters van de goederen van de schepping in Latijns-Amerika

Terug naar boven