OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

Nieuwsarchief »internationaal financieel systeem


"Geld moet dienen, niet regeren" 10 juli 2013

Vader-SeamusIn zijn laatste blog op Huffington Post, p. Seamus Finn, OMI kijkt naar wat de paus en de SEC-voorzitter te zeggen hebben over de toestand van de geldeconomie. “Aan de ene kant heeft paus Franciscus fundamentele vragen opgeworpen over het sociale doel van het financiële systeem en het ethische en morele beleid en de praktijken van de instellingen en individuen die in die ruimte opereren. Tijdens haar bevestigingshoorzittingen heeft de nieuwe SEC-voorzitter [Mary Jo White] de kernopdracht van de commissie en andere regelgevende instanties herhaald op het gebied van toezicht en analyse en het garanderen van zowel de transparantie als de verantwoordingsplicht die de basis vormen voor een gezonde kapitaalmarktoperatie…. "

Lees de blog hier….

 

 

 


UNCTAD-vergadering overwint ernstige meningsverschillen April 27, 2012

Op een controversiële vergadering van de VN-Commissie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) eindigde donderdag in Doha, Qatar, werd de rol van de VN-organisatie bij het onderzoeken van handel en ontwikkeling bevestigd, maar niet na een week van hard debat. Het mandaat van Doha, dat met instemming van de lidstaten is aangenomen, verzoekt de UNCTAD haar werkzaamheden voort te zetten langs de drie pijlers van consensusvorming, beleidsonderzoek en technische bijstand. "UNCTAD blijft het brandpunt in de Verenigde Naties voor de geïntegreerde behandeling van handel en ontwikkeling, en onderling verbonden vraagstukken op het gebied van financiën, technologie, investeringen en duurzame ontwikkeling", zegt een deel van de overeengekomen tekst.

Diepe onenigheid tussen geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden dreigde de UNCTAD-bijeenkomst in Doha te ruïneren en bracht het voortbestaan ​​van dit VN-orgaan dat de belangen van de ontwikkelingslanden in het Zuiden verdedigt in gevaar. Meningsverschillen tussen de blokken, in het algemeen geïdentificeerd als landen in het noorden en het zuiden, zijn voornamelijk voortgekomen uit verschillende opvattingen over het mandaat van UNCTAD en verschillende visies op ontwikkeling en hoe deze zich verhoudt tot sociale, ecologische, economische en financiële variabelen. Een belangrijk punt van discussie was het geven van een mandaat aan de UNCTAD om de huidige mondiale financiële crisis en de effecten daarvan op de reële economie te onderzoeken, iets waar ontwikkelingslanden en ngo's op aandrongen, maar dat geïndustrialiseerde landen zonder meer afwezen.

Klik hier om meer te lezen »


Til de schuldenlast op in arme landen September 21st, 2009

christo-cartoon

Zonder schuldverlichting heeft de ontwikkelingslanden weinig hoop op economische vooruitgang, zeggen de Eerwaarde John Welch * en Ruth Messinger *.

De twee leden van Jubilee USA pleiten voor schuldkwijtschelding in de armste landen in een boeiend artikel gepubliceerd in de Pittsburgh Post Gazette aan de vooravond van de G-20, de internationale financiële top die wordt georganiseerd door president Obama.

Klik hier om meer te lezen »


Burgermaatschappijen dringen er bij president Obama op aan op aandringen op meer financiële regelgeving September 21st, 2009

De Missionary Oblates sloten zich aan bij meer dan 50 organisaties die zo'n acht miljoen Amerikanen vertegenwoordigen door een brief te sturen aan president Obama waarin hij hem aanspoorde te pleiten voor sterke regelgeving die nodig is om toekomstige financiële crises te voorkomen.

Klik hier om meer te lezen »

Terug naar boven