OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

Nieuwsarchief » Bestuiverbron


Nieuwe bron! Praktische manieren waarop we bestuivers kunnen helpen Augustus 14th, 2023

Acties ter ondersteuning van de biodiversiteit van lokale bestuivers

ACHTERGROND

Op de VN-biodiversiteitsconferentie (COP 15) in 2022 kwamen landen overeen om 30% van het land en 30% van de oceanen terug te geven aan de natuur. De Ierse bisschoppen grepen dit momentum aan en riepen in juni 2023 op tot behoud van bijna een derde van de kerkelijke eigendommen om toevluchtsoorden te worden voor bestuivers en biodiversiteit.

Het initiatief van de bisschoppen beantwoordt aan:

  • Encycliek Laudato Si, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis uit 2015 van paus Franciscus
  • het dreigende verlies aan biodiversiteit
  • en afspraken gemaakt op COP15 in december 2022.

Integriteit van de schepping als integraal onderdeel van evangelisatie werd opnieuw bevestigd tijdens het 37e Algemene Kapittel van de Missionarissen van de Onbevlekte Ontvangenis in september 2022.

De OMI Justice, Peace & Integrity of Creation heeft enkele ideeën uit de bron van de Ierse bisschoppen overgenomen Geloofsgemeenschappen acties om bestuivers te helpen en volgde ze op als mogelijke acties die mensen konden ondernemen.

DOWNLOAD HET RAPPORT

 

Terug naar boven