OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

Nieuwsarchief »Verenigde Naties


Dominican Sisters zetten 46 miljoen dollar in om nieuwe Climate Solutions Funds op te zetten Juni 19, 2020

(Onder de eerste groep van extra financiers bevinden zich CommonSpirit Health, de Oblate International Pastoral Investment Trust en de Franciscan Sisters of Mary).

(Fotocredit: Markus Spiske, Unsplash)

Zestien Amerikaanse congregaties van Dominicaanse zusters hebben meer dan 46 miljoen dollar bijeengebracht om een ​​nieuw investeringsfondsinitiatief op te richten dat gericht is op het financieren van oplossingen om de klimaatverandering aan te pakken en gemeenschappen te helpen die wereldwijd het meest risico lopen.

De nieuwe Climate Solutions Funds zijn een samenwerking van vijf jaar in de maak tussen de Dominicaanse zusters en de vooraanstaande investeringsmaatschappij Morgan Stanley. De zusters voorzagen in 46.6 een initiële seeding van $ 2018 miljoen voor de fondsen, die met extra kapitaalinvesteringen zijn gegroeid tot $ 130 miljoen. Het geld zal worden besteed aan wereldwijde projecten die oplossingen voor klimaatverandering nastreven en de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling verwezenlijken.

Lees het volledige verhaal op National Catholic Reporter's AardeBeat. 


Verenigde Naties en de Oblaten van Maria Onbevlekt December 11th, 2018

Fr. Daniel LeBlanc is een Canadese Oblate die ook een missionaris was in Peru. Momenteel is hij OMI-vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Hier in de video legt hij uit hoe en waarom we er zijn bij het grootste internationale orgaan ter wereld.

 


Vergadering op hoog niveau over duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) gepland voor juli 9-18 6 juli 2018

INFORMATIE GEDEELD door Fr. Daniel LeBlanc OMI, (Vertegenwoordiger van Missionary Oblates bij de Verenigde Naties)

"We moeten de overtuiging herwinnen dat we elkaar nodig hebben, dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor anderen en de wereld, en dat goed en fatsoenlijk zijn de moeite waard is." Laudato Si '76

De Politiek forum op hoog niveau (HLPF) over duurzaam ontwikkelingsdoels (SDG's) is een bijeenkomst van de lidstaten van de Verenigde Naties onder auspiciën van de Economische en Sociale Raad. Het forum van 2018 vindt plaats van 9-18 juli. Het HLPF is belast met de centrale rol van de follow-up en herziening van de Wereldagenda voor 2030 voor duurzame ontwikkeling. En het hoogtepunt van het forum zijn de Voluntary National Reviews (VNR's). Als onderdeel van het follow-up- en evaluatiemechanisme van de SDG's faciliteert de VNR het delen van ervaringen, geleerde lessen en uitdagingen door de lidstaten met het oog op de uitvoering van de SDG's. Zevenenveertig landen zullen tijdens het forum van 2018 de National Voluntary Reviews uitvoeren. Het HLPF-platform biedt mogelijkheden voor partnerschap tussen de lidstaten. Maatschappelijke organisaties, VN-agentschappen, de particuliere sector, de academische wereld en andere belanghebbenden nemen ook actief deel aan het forum.

De volgende doelen, waaronder doel 17 (Versterking van de implementatiemiddelen en revitaliseren van wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling), zullen worden herzien tijdens het HLPF 2018. Het centrale thema voor het HLPF 2018 is: "Transformatie naar een duurzame en veerkrachtige samenleving."

  • Doel 6. Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
  • Doel 7. Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
  • doel 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
  • Doel 12. Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen
  • Doel 15. Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming tegengaan en landdegradatie tegengaan en terugdringen en biodiversiteitsverlies tot staan ​​brengen

Lees meer

2018 Politiek forum op hoog niveau over duurzame ontwikkelingsdoelen: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018 

 


Fr Daniel LeBlanc, OMI, organiseert nevenevenement NGO bij het 17th permanent VN-forum over inheemse problemen Mei 3rd, 2018

Het permanent forum van de Verenigde Naties voor inheemse vraagstukken (UNPFII) hield zijn zeventiende sessie van 16 - 27 april. Het thema voor het forum van 2018 was; "Collectieve rechten van inheemse volkeren op gronden, gebieden en hulpbronnen." Volgens de UNPFII zijn inheemse volkeren erfgenamen en beoefenaars van unieke culturen en manieren om met mens en milieu om te gaan. Inheemse volkeren hebben sociale, culturele, economische en politieke kenmerken behouden die verschillen van die van de dominante samenlevingen waarin ze leven. Bij de UNPFII waren verschillende inheemse gemeenschappen van over de hele wereld vertegenwoordigd. Velen van hen kregen de gelegenheid om verklaringen af ​​te leggen over kwesties die hun verschillende gemeenschappen bezighielden.

De voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, de heer Miroslav Lajčák, schetste in zijn openingsrede op het forum het grimmige beeld van de situatie van de meer dan 300 miljoen inheemse volkeren over de hele wereld. Hij merkte op dat hoewel inheemse volkeren ongeveer 5 procent van de wereldbevolking uitmaken, ze 15 procent uitmaken van de armste mensen ter wereld. Een situatie die hij omschreef als 'schokkend'. De heer Lajčák wees ook op enkele van de uitdagingen waarmee inheemse volkeren worden geconfronteerd als schendingen van hun mensenrechten, marginalisatie en geweld waarmee ze worden geconfronteerd bij het opkomen voor hun rechten. Met de nadruk op het thema van inheems land, territoria en hulpbronnen, wees de heer Lajčák erop dat "Inheemse volkeren worden beroofd van de gronden die hun voorouders hun thuis noemden", vaak door grote en multinationale boeren en mijnbouwbedrijven.

In een recent rapport van Conselho Indigenista Missionaria ("Indigenous Missionary Council" - een dochteronderneming van de Nationale Conferentie van Bisschoppen van Brazilië), omvatten enkele van de uitdagingen waarmee een aantal inheemse gemeenschappen in Brazilië (evenals inheemse gemeenschappen over de hele wereld) worden geconfronteerd; hoge zelfmoordcijfers, gebrek aan gezondheidlste zorg, hoge kindersterfte, alcohol- en drugsmisbruik, gebrek aan inheems onderwijs en gebrek aan algemeen steun van de staat.

NGO evenement at Verenigd Nations 17th Permanent Forum on Indigenous Issues

Als onderdeel van de vele nevenevenementen van het Forum, heeft 18 Fr Daniel LeBlanc, OMI, in april een sessie over "Spirituele verbinding en juist beheer van land, territorium en hulpbronnen, inclusief water voor inheemse volkeren,"Met panelleden met:

  • Atilano Alberto Ceballos Loeza - Leider in duurzame landbouwpraktijken en verdediger van land en territorium in Yucatan
  • Elvia de Jesús Arévalo Ordóñez - Lid van de Raad van de regering van de Gemeenschap CASCOMI (Amazon Community of Social Action Cordillera del Cóndor Mirador), geïntegreerd door inheemse families en kolonisten van de parochie Tundayme-Ecuador
  • Augostina Mayán Apikai - Awajún inheemse vrouwelijke leider geboren in Cordoncanqui is de voorzitter van de ontwikkelingsorganisatie van grensgemeenschappen van Cenepa - ODECOFROC. http://odecofroc-es.blogspot.com/p/nuestra-organizacion.html
  • Leila Rocha - Guarani Ñandeva, bestuurslid van Aty Guasu Guarani en Kaiowá, Mato Grosso do Sul
  • Sachem HawkStorm - Schaghticoke First Nations

Het evenement werd gehouden in het Episcopal Church Centre in New York City en georganiseerd door Missionaris Oblaten van Maria Onbevlekt; UN Mining Working Group; NGO Comité voor de Rechten van Inheemse Volkeren; Congregatie van de missie; VIVAT International; Caritas International; Dominicaanse leidersconferentie; Franciscans International; Rode Eclesial Pan Amazónica (REPAM); Inheemse missionarisraad (CIMI); Sunray Meditation Society

Meer informatie:

Permanent VN-forum over inheemse problemen: https://bit.ly/2pvCccv

VN-nieuws over de landrechten van inheemse volkeren: https://bit.ly/2H4EU1M

Conselho Indigenista Missionaria rapport over geweld tegen inheemse volkeren in Brazilië in het Engels, Espanol en het Portugees: https://bit.ly/2F1w133

 


Post-2015 ontwikkelingsagenda officieel gelanceerd Oktober 15th, 2015

 

Overzicht

70 van de Verenigde Natiesth sessie bijeengeroepen in New York in september 2015 met de formele goedkeuring van de Sustainable Development Goals (SDG's) door haar 193-lidstaten. De SDG's vervangen de Millennium Development Goals (MDG's), de heersende ontwikkelingsagenda sinds 2000, die eindigde in 2015. Net als zijn voorganger zullen de SDG's een 15-jaarsperiode hebben en van kracht blijven tot 2030. Het is het resultaat van een internationaal consultatieproces dat is ontstaan ​​tijdens de Rio + 20-bijeenkomst in 2012.

Sommigen zien de SDG's als de stoutmoedigste anti-armoede-agenda van de VN, zoals uitgedrukt door Ban Ki Moon, de secretaris-generaal van de VN, die hen "17 krachtige maar haalbare doelen noemde die gericht zijn op het beëindigen van armoede".

De 17-doelen bestrijken een breed scala aan sociale, economische en milieukwesties: armoede en honger, het verbeteren van gezondheid en onderwijs, het verminderen van ongelijkheid en het bestrijden van klimaatverandering. Ze zijn geprezen als een stap uit de MDG's omdat ze meer hedendaagse problemen aanpakken en alle landen rijk en arm opnemen.


Oblaten van deelname

 

image001 [2]

Fr Daniel LeBlanc OMI

 

Naast regeringen hebben maatschappelijke organisaties actief deelgenomen aan de processen die leidden tot de definitieve goedkeuring van de wereldwijde overeenkomst. In de afgelopen anderhalf jaar werkte pater Daniel LeBlanc OMI, JPIC's vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties samen met verschillende werkgroepen, waaronder de mijnwerkgroep, de internationale vakbondsconfederatie en de inheemse volkeren-hoofdgroep. Deze groepen werkten voor het opnemen van een mensenrechtenperspectief in de uiteindelijke overeenkomst. Sommige van deze rechten omvatten het recht op water en sanitaire voorzieningen, het recht op waardig werk, de rechten van inheemse volkeren en de uitbanning van extreme armoede.

 

Een bijzonder punt van zorg voor het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden is de vraag hoe de doelen door individuele landen zullen worden gefinancierd. Een apart onderhandelingsproces vond eerder dit jaar plaats in Addis Ababa, Ethiopië op de 3rd-conferentie voor financiering voor ontwikkeling. In Addis Abeba Fr Daniel LeBlanc heeft OMI zich bij andere maatschappelijke groeperingen aangesloten bij het streven naar een nieuw en uitgebreid follow-upproces waardoor het maatschappelijk middenveld beter kan controleren of landen hun engagement nakomen en steun bieden aan worstelende landen. Zonder de nodige financiering zullen veel landen hun doelstellingen niet bereiken binnen het tijdschema van 2015-2030.

sgs-synthese-rapport-image

De SDG's zijn georganiseerd onder de 'essentiële elementen' van 6: o Waardigheid o Voorspoed o Rechtvaardigheid o Partnerschap o Planeet o Mensen

Aanvullende bronnen voor de Sustainable Development Goals (SDG's) zijn te vinden op deze websites:

1. Amerikaanse conferentie van katholieke bisschoppen (USCCB) Achtergrond over doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

2. Caritas Internationalis Sustainable Development Goals (SDGS): Veelgestelde Vragen / FAQ 

3. Download een Open brief aan paus Francis van de UN Mining Working Group:

Dank aan Fr Daniel LeBlanc, OMI, vertegenwoordiger van Oblate bij de VN, voor deze informatie

 

 

 

 

 

Terug naar boven