OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

Nieuwsarchief »unpfii


21e sessie: Permanent VN-forum over inheemse kwesties is van 25 april - 6 mei 2022 April 22nd, 2022


Het Permanente Forum van de Verenigde Naties over Inheemse Aangelegenheden (UNPFII) is een forum met het mandaat om problemen aan te pakken waarmee inheemse volkeren te maken hebben op het gebied van economische en sociale ontwikkeling, cultuur, milieu, gezondheid en mensenrechten.

Meer specifiek, UNPFII:

  • geeft deskundig advies en aanbevelingen over inheemse kwesties aan de Economische en Sociale Raad (ECOSOC)
  • verhoogt het bewustzijn en bevordert de integratie en coördinatie van activiteiten met betrekking tot inheemse kwesties binnen het VN-systeem
  • bereidt informatie voor en verspreidt deze over problemen waarmee inheemse volkeren worden geconfronteerd
  • bevordert respect voor en volledige toepassing van de bepalingen van de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren en de follow-up daarvan 

Voor meer informatie over NGO geplande evenementen download de Evenementengids van de Justice Coalition of Religious' (JCOR).

Alle open vergaderingen van UNPFII worden gestreamd op: VN WebTV

Officiële website voor UNPFII21: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-twenty-first-session-25-april-6-may-2022.html 

 

 


Rapport van het 18TH permanente VN-forum over inheemse problemen Mei 23rd, 2019

Honderden inheemse volkeren van over de hele wereld verzamelden zich in het hoofdkwartier van de VN, New York, voor de Achttiende permanent forum over inheemse problemen (UNPFII) gehouden van 25 april tot 2 mei. Het thema voor de UNPFII 2019 is "traditionele kennis: generatie, overdracht, bescherming." De VN beschrijft de inheemse volkeren als de erfgenamen en beoefenaars van unieke culturen en manieren om met mensen om te gaan, sociale, culturele, economische en politieke kenmerken die verschillen van die van de dominante samenlevingen waarin ze leven. De UNPFII werd in het jaar 2000 opgericht door een VN-resolutie met het mandaat om inheemse kwesties aan te pakken die verband houden met economische en sociale ontwikkeling, cultuur, milieu, onderwijs, gezondheid en mensenrechten.  

Volgens een rapport van het VN-ministerie van Economische en Sociale Zaken behoren de naar schatting 370 miljoen inheemse volkeren die in ongeveer 90 landen wonen tot de meest gemarginaliseerde volkeren ter wereld. In het rapport werd opgemerkt dat inheemse volkeren vaak politiek en sociaal geïsoleerd zijn binnen de landen waar ze verblijven op basis van de geografische locatie van hun gemeenschappen, hun afzonderlijke geschiedenissen, culturen, talen en tradities.

Om de mensenrechten van de inheemse volkeren te beschermen, heeft de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) de resolutie aangenomen in 2007 over de  VN-verklaring over de rechten van de inheemse volkeren. De verklaring biedt een uitgebreid kader van minimumnormen voor economisch, sociaal en cultureel welzijn en rechten van de inheemse volkeren in de wereld. Nogmaals, in 2016 nam de AVVN een resolutie aan waarin werd verklaard 2019 een jaar van inheemse talen.

Lees verder:

UNPFIIhttps://bit.ly/2V2B6Rp
Internationaal jaar van de inheemse talen: https://bit.ly/2PzyCbH.
Rapporten over rechten van inheemse volken: https://bit.ly/2ZK8UG7

 


US Public Comments on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Gevraagd Juni 9, 2010

Schriftelijke opmerkingen moeten vóór juli 15, 2010 zijn ingediend

VN-VerklaringHet ministerie van Buitenlandse Zaken en andere federale agentschappen plannen vergaderingen en nodigen uit tot opmerkingen over de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren. In april kondigde 20, 2010, permanent vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de ambassadeur van de Verenigde Naties, Susan E. Rice, aan bij het Permanent Forum voor inheemse zaken van de Verenigde Naties dat de Verenigde Staten hun standpunt over de Verklaring herzien.

Overheidsagentschappen plannen momenteel bijeenkomsten met tribale leiders, belanghebbenden en NGO's om de heroverweging van de UNDRIP door de VS te bespreken. Exacte data en locaties voor de vergaderingen worden op hun website aangekondigd: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/06/142662.htm

Opmerkingen kunnen per e-mail worden verzonden naar declaration@state.gov of per post aan S / SR Global Intergovernmental Affairs, US Department of State, 2201 C Street NW., Suite 1317, Washington, DC 20520. Schriftelijke opmerkingen moeten uiterlijk in juli 15, 2010 zijn.

Terug naar boven