OMI-logo

Garo en Khasi inheemse volkeren hebben te maken met uitzetting

Geschreven door Sanjeeb Drong, Bangladesh

Sanjeeb Drong is een leek en een naaste medewerker van de Oblates die samenwerkt met deze inheemse bevolking in Bangladesh.

De inheemse gemeenschappen Garo en Khasi wonen in het noorden en noordoosten van Bangladesh, dicht bij de Indiase grens. De meerderheid van de Garos en Khasis woont in Meghalaya, India. Sommigen van hen wonen in Tripura, Koch Bihar, Assam en Mizoram. Hun totale bevolking in Bangladesh gaat over 120,000. De Garos en Khasis behoren tot een matrilineaire samenleving en de meesten van hen zijn door de jaren heen christen geworden.

Eeuwenlang hebben de inheemse volkeren in Bangladesh te maken gehad met de ernstige gevolgen van overheidsbeleid, zoals landroof, krachtige migratie en schending van de mensenrechten, waaronder het koloniale beleid van verdelen en heersen.

Sinds 1947, na de Britse overheersing, organiseerde de toenmalige regering van Pakistan een bevolkingsoverdrachtprogramma naar de Garo-regio; duizenden Bengaalse moslims vestigden zich op inheems land. Nu zijn de inheemse volkeren een minderheid geworden in hun eigen thuisland.

Honderden Garo en Khasi dorpen zijn volledig verdwenen. Land was de bron van leven en levensonderhoud voor hen. Maar landen werden ingenomen door buitenstaanders van de inheemse volkeren. Na het verlies van het land, migreerden veel van deze inheemse mensen naar de steden voor banen.

De regering van Bangladesh heeft geen beleid voor de ontwikkeling van inheemse bevolkingsgroepen. Deze mensen hebben vaak te maken gehad met gedwongen uitzetting uit hun thuisland in naam van ontwikkelingsprojecten zoals dammen, nationale parken, eco-parken, beschermde gebieden, reservewouden en zelfs militaire bases. Inheemse volkeren zijn dus de meest gemarginaliseerde en kwetsbare groep in de wereld geworden. land. Bangladesh heeft in de vijfendertig jaar onafhankelijkheid deze inheemse volkeren nooit in de grondwet erkend.

Eco-park poseerde om Khasis en Garos landen uit Modhupur Forest te verdrijven

De inheemse volkeren van Modhupur Forest zijn nu in gevaar. Over 25,000 Garos worden geconfronteerd met ernstige schendingen van mensenrechten: moord, marteling, onderdrukking door het indienen van valse gevallen, gevangenneming, verkrachting, etc. Het staatsbeleid van Bangladesh zal hun leven totaal vernietigen door hen met geweld uit hun voorouderlijk thuisland te verdrijven.

De regering van Bangladesh is van plan een Eco-Park te vestigen in het Moulvibazar-district, dat meer dan 1,500 hectare van het voorouderlijk land van de inheemse bevolking zal beslaan voor toerisme. Dit plan is in juli 2000 door de regering geïnitieerd zonder raadpleging of toestemming van de inheemse volkeren die al eeuwen in het gebied wonen. Evenmin noemde de regering de dorpen van de Khasi- en Garo-bevolking in hun projectvoorstel; in plaats daarvan behandelt de regering hen bijna als illegale bosbewoners.

Zeven inheemse bergdorpen worden getroffen: 1,000 Khasi en Garo families zullen gedwongen worden uitgezet naar hun thuisland waar ze al duizenden jaren wonen.

Inheemse volkeren worstelen al lang met het annuleren van het Eco-park-project, maar de regering blijft het steunen. Dit is de bron van voortdurende spanning binnen de Garos- en Khasis-gemeenschappen.

De inheemse volkeren Garo en Khasi in Bangladesh zoeken internationale steun voor hun eigen voortbestaan.

Dankzij Oblaten communiceren, de officiële website van de Missionary Oblates of Mary Immaculate voor het delen van dit verhaal.

Terug naar boven