OMI-logo

ECOSOC

Het VN-handvest machtigt ECOSOC (Economische en Sociale Raad) om overleg te plegen met NGO's die zich bezighouden met zaken die onder haar bevoegdheid vallen. ECOSOC erkende dat deze organisaties de kans moeten krijgen om hun mening te geven en dat zij over speciale ervaring of technische kennis van waarde voor haar werk beschikken. Volgens ECOSOC-resolutie 1996 / 31 kunnen NGO's advies inwinnen en krijgen om een ​​dergelijke dialoog mogelijk te maken.

Meer informatie over ECOSOC ...

De Missionaire Oblaten van Mary Immaculate is geen door ECOSOC erkende entiteit, maar veeleer zijn wij geassocieerde leden van VIVAT INTERNATIONAL (VI), die officieel wordt erkend. VIVAT International bestaat uit verschillende religieuze congregaties die zich hebben aangesloten om door ECOSOC als één te worden erkend.

Terug naar boven