OMI-logo

International Trade

Het Oblate JPIC Office werkt met de US Interfaith Trade Justice Campaign, een interreligieuze coalitie die opvoedt en pleit voor eerlijke en rechtvaardige handelsmaatregelen. Door middel van kiesdistrictseducatie en belangenbehartiging met de Amerikaanse overheid, heeft het Oblate JPIC-kantoor gestreefd naar een wereldwijd handels- en investeringsbeleid ter bevordering van economische en sociale rechtvaardigheid, menselijke ontwikkeling en ecologische duurzaamheid.

Het JPIC-kantoor heeft actief gepromoot eerlijke handel initiatieven door middel van samenwerkingsverbanden met lokale gemeenschappen waar Oblaten zich in Nederland bevinden, met name in Bangladesh en Zambia. Marketing in de VS is op nationaal niveau onderzocht via de ontwikkelingskantoren van Oblate en in sommige lokale afgeschermde gemeenschappen. De relaties die tot stand zijn gebracht via deze partnerschappen bieden de nodige ondersteuning aan lokale gemeenschappen en stellen hen in staat om de rijkdom van hun cultureel erfgoed te delen, zoals uitgedrukt in hun ambachten.

Een aantal oblaten gemeenschappen en ministeries in de VS doen ook mee fairtrade-aankopen van koffie en thee, en ondersteuning lokale boerenmarkten.

Links:

De US Interfaith Trade Justice Campaign, werkt aan het mobiliseren van de geloofsgemeenschap om te pleiten voor rechtvaardiger en rechtvaardiger handelsbeleid.

Ecumenical Advocacy Alliance, Trade for People Wereldwijde campagne

War on Want - Een Britse NGO die de diepere oorzaken van armoede uitdaagt en zich organiseert voor beleidsverandering om armoede in de ontwikkelingslanden uit te bannen.

Terug naar boven