OMI-logo

Opwarming van de aarde

Opwarming van de aarde is een ernstig en aanwezig gevaar. Oblaten van Bangladesh tot Bolivia proberen mensen te helpen omgaan met toegenomen natuurrampen en afgenomen regenval. In februari 2007, de Intergovernmental Panel on Climate Change rapporteerde met 90% zekerheid dat menselijke activiteit de klimaatverandering veroorzaakt.

Door de ICCR het Oblate Faith Consistent Investing-initiatief roept bedrijven op de milieu-impact van hun producten en activiteiten te verminderen. We zijn in dit werk begonnen door ons te richten op bedrijven in de energiesector: voornamelijk olie en gas. We zijn momenteel bezig met Exxon-Mobil en Chevron Corporation om aan te dringen op een effectievere meting, monitoring en reductie van hun totale uitstoot van broeikasgassen en met Chevron Corporation, BP en anderen over de problemen in verband met de exploitatie van oliezanden in Canada.

Meer informatie is beschikbaar op ICCR en CERES.

Terug naar boven