OMI-logo
Sitemap
Vertaal deze pagina:

Kernwapens

In de eerste alinea van de pastorale brief uit 1983: “The Challenge of Peace; Gods belofte en onze reactie ”, schrijven de bisschoppen van de Verenigde Staten:

De hele mensheid staat voor een moment van opperste crisis op weg naar volwassenheid. " Zo opende het Tweede Vaticaans Concilie zijn behandeling van moderne oorlogsvoering. Sinds de raad is de dynamiek van de nucleaire wapenwedloop geïntensiveerd. De bezorgdheid over een nucleaire oorlog is tegenwoordig bijna tastbaar en zichtbaar. Zoals paus Johannes Paulus II zei in zijn boodschap aan de Verenigde Naties over ontwapening: “Momenteel onthult de angst en bezorgdheid van zoveel groepen in verschillende delen van de wereld dat mensen banger zijn over wat er zou gebeuren als onverantwoordelijke partijen een kernoorlog ontketenen. .

De Oblaten in de VS hebben deze leer serieus genomen en nemen actief deel aan het verminderen van de dreiging van kernwapens. Velen hebben deze kwestie aangepakt in hun prediking en onderricht, sommigen hebben deelgenomen aan campagnes en marsen, terwijl anderen zich inlaten met burgerlijke ongehoorzaamheid en gevangen zijn gezet voor hun daden.

Nucleaire ontwapening blijft een prioriteit voor de Oblaten en is een actief onderdeel van hun Geloof consistent investeren programma.

Terug naar boven