OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

Nieuwsarchief »MDG's


Post-2015 ontwikkelingsagenda officieel gelanceerd Oktober 15th, 2015

 

Overzicht

70 van de Verenigde Natiesth sessie bijeengeroepen in New York in september 2015 met de formele goedkeuring van de Sustainable Development Goals (SDG's) door haar 193-lidstaten. De SDG's vervangen de Millennium Development Goals (MDG's), de heersende ontwikkelingsagenda sinds 2000, die eindigde in 2015. Net als zijn voorganger zullen de SDG's een 15-jaarsperiode hebben en van kracht blijven tot 2030. Het is het resultaat van een internationaal consultatieproces dat is ontstaan ​​tijdens de Rio + 20-bijeenkomst in 2012.

Sommigen zien de SDG's als de stoutmoedigste anti-armoede-agenda van de VN, zoals uitgedrukt door Ban Ki Moon, de secretaris-generaal van de VN, die hen "17 krachtige maar haalbare doelen noemde die gericht zijn op het beëindigen van armoede".

De 17-doelen bestrijken een breed scala aan sociale, economische en milieukwesties: armoede en honger, het verbeteren van gezondheid en onderwijs, het verminderen van ongelijkheid en het bestrijden van klimaatverandering. Ze zijn geprezen als een stap uit de MDG's omdat ze meer hedendaagse problemen aanpakken en alle landen rijk en arm opnemen.


Oblaten van deelname

 

image001 [2]

Fr Daniel LeBlanc OMI

Naast regeringen hebben maatschappelijke organisaties actief deelgenomen aan de processen die leidden tot de definitieve goedkeuring van de wereldwijde overeenkomst. In de afgelopen anderhalf jaar werkte pater Daniel LeBlanc OMI, JPIC's vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties samen met verschillende werkgroepen, waaronder de mijnwerkgroep, de internationale vakbondsconfederatie en de inheemse volkeren-hoofdgroep. Deze groepen werkten voor het opnemen van een mensenrechtenperspectief in de uiteindelijke overeenkomst. Sommige van deze rechten omvatten het recht op water en sanitaire voorzieningen, het recht op waardig werk, de rechten van inheemse volkeren en de uitbanning van extreme armoede.

 

Een bijzonder punt van zorg voor het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden is de vraag hoe de doelen door individuele landen zullen worden gefinancierd. Een apart onderhandelingsproces vond eerder dit jaar plaats in Addis Ababa, Ethiopië op de 3rd-conferentie voor financiering voor ontwikkeling. In Addis Abeba Fr Daniel LeBlanc heeft OMI zich bij andere maatschappelijke groeperingen aangesloten bij het streven naar een nieuw en uitgebreid follow-upproces waardoor het maatschappelijk middenveld beter kan controleren of landen hun engagement nakomen en steun bieden aan worstelende landen. Zonder de nodige financiering zullen veel landen hun doelstellingen niet bereiken binnen het tijdschema van 2015-2030.

sgs-synthese-rapport-image

De SDG's zijn georganiseerd onder de 'essentiële elementen' van 6: o Waardigheid o Voorspoed o Rechtvaardigheid o Partnerschap o Planeet o Mensen

Aanvullende bronnen voor de Sustainable Development Goals (SDG's) zijn te vinden op deze websites:

1. Amerikaanse conferentie van katholieke bisschoppen (USCCB) Achtergrond over doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

2. Caritas Internationalis Sustainable Development Goals (SDGS): Veelgestelde Vragen / FAQ 

3. Download een Open brief aan paus Francis van de UN Mining Working Group:

Dank aan Fr Daniel LeBlanc, OMI, vertegenwoordiger van Oblate bij de VN, voor deze informatie

 

 

 

 

 


Update van de Verenigde Naties 26 september 2011

De VN verwelkomt Zuid-Sudan als 193rd lidstaat

Op juli 14th erkende de Algemene Vergadering de Republiek Zuid-Sudan als 193rd lid van de Verenigde Naties, en verwelkomde het nieuwe onafhankelijke land bij de gemeenschap van naties. De onafhankelijkheid van Zuid-Sudan ten opzichte van de rest van Soedan is het resultaat van het 2011-referendum in januari, gehouden onder de voorwaarden van de 2005 Comprehensive Peace Agreement (CPA) die de decennia durende burgeroorlog tussen Noord en Zuid beëindigde. Kom meer te weten…

Wereldbevolking Bijna 7 miljard!

Terwijl de wereldbevolking bijna zeven miljard benadert, benadrukte secretaris-generaal Ban Ki-moon in juli dat het beëindigen van de wereldwijde armoede en ongelijkheid de sleutel is tot ontketening van het grote menselijke potentieel voor welvaart en vreedzame coëxistentie, terwijl het de planeet beschermt en de natuurlijke hulpbronnen beschermt die in stand houden de mensheid. "Later dit jaar zal een zeven miljardste baby geboren worden in onze wereld van complexiteit en tegenspraak," zei de heer Ban in een bericht ter gelegenheid van Wereldbevolkingsdag, dat jaarlijks op 11 juli wordt waargenomen. Kom meer te weten…

Verslagen van de VN-verslagen over armoedebestrijding

Sommige van 's werelds armste landen hebben indrukwekkende vooruitgang geboekt in de strijd tegen armoede, maar de minst ontwikkelde landen liggen nog steeds in pogingen om de levensstandaard te verbeteren, zeiden de Verenigde Naties in een rapport van DESA, dat over het algemeen aanzienlijke vooruitgang liet zien in het bereiken van de wereldwijde doelstellingen tegen extreme armoede.

Lees het 2011 MDG's-rapport.

67 Miljoen kinderen zonder onderwijs

67 miljoen schoolgaande kinderen hebben geen onderwijs, voornamelijk vanwege financiële of sociale problemen, in veel gevallen als gevolg van armoede of gewapende conflicten. Bij de opening van het high-level segment van de 'Annual Ministerial Review' van de ECOSOC Council op 4 juli, waarschuwde plaatsvervangend secretaris-generaal Asha Rose Migiro dat 'kinderen naar school brengen slechts de helft van de strijd is'.

Meer informatie…

Verklaring over kernwapens

Pauselijke Nuntius tot de VN, aartsbisschop Francis Chullikatt legde een belangrijke verklaring af over de afwijzing van de Kerk van nucleaire oorlog en kernwapens door de 3rd-sessie van de voorbereidingscommissie voor de VN-conferentie over het wapenhandelsverdrag (ATT). Ga naar: www.holyseemission.org en klik op persberichten.

 


Wereldwijde gezondheid bevorderen: de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling bereiken November 30th, 2010

De eenenzestigste jaarlijkse conferentie van het Departement van Publieke Informatie voor niet-gouvernementele organisaties (DP-INGO) van de Verenigde Naties heeft een verklaring over de wereldwijde gezondheid en de MDG's aangenomen. Het werd formeel door de Permanente Vertegenwoordiger van Australië bij de Verenigde Naties aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Lees de verklaring (Download PDF)


Wereld Jeugdconferentie in Mexico: augustus 23-28, 2010 Augustus 23rd, 2010

De Wereld Jeugdconferentie opende vandaag in Mexico-Stad. Het is een initiatief van de regering van Mexico, in samenwerking met het systeem van de Verenigde Naties en organisaties van het maatschappelijk middenveld die zijn ontworpen om regeringsvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties samen te brengen om prioriteiten van actie voor jongeren te identificeren die in de internationale ontwikkelingsagenda buiten 2015 moeten worden behandeld. Met nog vijf jaar te gaan voor de deadline die de internationale gemeenschap heeft gesteld om de Millennium Development Goals te halen, heeft Mexico, in samenwerking met het systeem van de Verenigde Naties, alle landen uitgenodigd om deel te nemen aan de World Youth Conference 2010.

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.youth2010.org/


Nieuws van de VN Maart 1st, 2010

Verenigde NatiesFollow-up van het akkoord van Kopenhagen over klimaatverandering

De Verenigde Naties hebben een panel op hoog niveau ingesteld om een ​​belangrijk onderdeel van het Akkoord van Kopenhagen te implementeren om klimaatmitigatie en aanpassingsfinanciering in ontwikkelingslanden te bevorderen.

Klik hier om meer te lezen »

Terug naar boven