OMI-logo
Nieuws
Vertaal deze pagina:

Laatste nieuws

News Feed

Nieuws Archief


Nieuwste video en audio

Meer video en audio>

Nieuwsarchief »duurzame ontwikkeling


OMI JPIC woont voorjaarsbijeenkomsten van IMF en Wereldbank bij April 19, 2023

Mensen die in de vergaderruimte zitten

De voorjaarsbijeenkomsten 2023 van de Wereldbankgroep (WBG) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vonden persoonlijk plaats van maandag 10 april tot en met zondag 16 april in Washington DC en OMI JPIC USA was vertegenwoordigd bij de sessies.

Van de meeste sessies zijn opnames beschikbaar op deze website. Laat het ons weten als u hulp nodig heeft bij het vinden van iets. We zijn bereikbaar via dit e-mailadres: jpic@omiusa.org. 

 

Vergadering op hoog niveau over duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) gepland voor juli 9-18 6 juli 2018

INFORMATIE GEDEELD door Fr. Daniel LeBlanc OMI, (Vertegenwoordiger van Missionary Oblates bij de Verenigde Naties)

"We moeten de overtuiging herwinnen dat we elkaar nodig hebben, dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor anderen en de wereld, en dat goed en fatsoenlijk zijn de moeite waard is." Laudato Si '76

De Politiek forum op hoog niveau (HLPF) over duurzaam ontwikkelingsdoels (SDG's) is een bijeenkomst van de lidstaten van de Verenigde Naties onder auspiciën van de Economische en Sociale Raad. Het forum van 2018 vindt plaats van 9-18 juli. Het HLPF is belast met de centrale rol van de follow-up en herziening van de Wereldagenda voor 2030 voor duurzame ontwikkeling. En het hoogtepunt van het forum zijn de Voluntary National Reviews (VNR's). Als onderdeel van het follow-up- en evaluatiemechanisme van de SDG's faciliteert de VNR het delen van ervaringen, geleerde lessen en uitdagingen door de lidstaten met het oog op de uitvoering van de SDG's. Zevenenveertig landen zullen tijdens het forum van 2018 de National Voluntary Reviews uitvoeren. Het HLPF-platform biedt mogelijkheden voor partnerschap tussen de lidstaten. Maatschappelijke organisaties, VN-agentschappen, de particuliere sector, de academische wereld en andere belanghebbenden nemen ook actief deel aan het forum.

De volgende doelen, waaronder doel 17 (Versterking van de implementatiemiddelen en revitaliseren van wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling), zullen worden herzien tijdens het HLPF 2018. Het centrale thema voor het HLPF 2018 is: "Transformatie naar een duurzame en veerkrachtige samenleving."

 • Doel 6. Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 • Doel 7. Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 • doel 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 • Doel 12. Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen
 • Doel 15. Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming tegengaan en landdegradatie tegengaan en terugdringen en biodiversiteitsverlies tot staan ​​brengen

Lees meer

2018 Politiek forum op hoog niveau over duurzame ontwikkelingsdoelen: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018 

 


Vr. Seamus Finn, OMI spreekt over geloof en duurzame ontwikkeling op het World Mining Congress 2016 Oktober 25th, 2016

file-2016-10-20-11-25-48-pm-1

Het World Mining Congress is een internationaal evenement dat om de drie jaar plaatsvindt. Het wordt geleid door een secretariaat en is aangesloten bij de Verenigde Naties. Het evenement vond dit jaar plaats in Rio de Janeiro, Brazilië van 18 - 21 oktober. Het evenement heeft tot doel de samenwerking voor de nationale en internationale ontwikkeling van minerale gebieden en hulpbronnen, zowel technisch als wetenschappelijk, te promoten en te ondersteunen; implementeren van een wereldwijd informatienetwerk over minerale wetenschap, technologie, economie, gezondheid en veiligheid op het werk en milieubescherming.

Fr. Seamus Finn, OMI, sprak over de Kellogg Innovation Network (KIN) paneel, Waarom samen werken voor ontwikkeling de toekomst van de mijnbouw is.

Het panel onderzocht de sociale, economische en ecologische dimensies die zo belangrijk zijn voor een levendige mijnbouwindustrie en een toekomst die voorziet in een rechtvaardige verdeling van voordelen voor alle belanghebbenden.

Fr. Seamus Finn, OMI: Reacties op World Mining Congress Rio, oktober 20th 2016

De betrokkenheid van de kerk bij de mijnsector en specifiek bij het Development Partner Initiative werd geïnitieerd en gemotiveerd door drie verschillende factoren.

 1. We zijn gezegend met een charismatische en ontwrichtende paus die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de encycliek Laudato Sí waar we een inspirerende visie krijgen van de onderlinge afhankelijkheid en onderlinge verbondenheid die bestaat tussen alle levende wezens en ons gemeenschappelijke huis, planeet aarde die voortbouwt op de leer van zijn voorgangers en van Catholic Social Teaching (CST). We worden ook door paus Franciscus opgeroepen voor de manieren waarop we niet hebben gezorgd voor het cultiveren en waarderen van de gave van de natuurlijke wereld en in plaats daarvan de planeet mishandelden en als gevolg daarvan faalden in onze intergenerationele verantwoordelijkheid voor de kinderen van onze kinderen .
 2. Er zijn kapellen en kerken en huizen van aanbidding verspreid over de wereld en vooral in de afgelegen gebieden waar veel van de mijnen en andere wenselijke natuurlijke hulpbronnen zoals olie, gas en hout zich bevinden. Geloofsleiders op verschillende niveaus hebben jarenlang gehoord van veel van de mensen die in deze regio's wonen en veel van de verhalen die zij vertellen over hun ervaringen met mijnbouw zijn niet erg positief. Veel van de bijdragen die de industrie heeft geleverd aan vooruitgang en ontwikkeling zijn verloren gegaan.
 3. De kerken bezitten en beheren middelen om hun verschillende initiatieven te ondersteunen en zij zijn aandeelhouders in veel bedrijven die actief zijn in de mijnbouwsector. Ze willen die investeringen doen in industrieën en bedrijven die verantwoordelijk zijn en een constructieve bijdrage leveren aan de gemeenschappen en samenlevingen waar ze actief zijn. Ze willen ook vermijden te investeren in bedrijven die slecht zijn in het beschermen van het milieu, in het respecteren en bevorderen van mensenrechten en in het voldoen aan hun sociale licentie om te opereren. 

Drie thema's die centraal staan ​​in de missie van de kerk en in de meeste geloofstradities waar de missie van de geloofstradities en de mijnindustrie elkaar kruisen, zijn duurzame ontwikkeling bevorderen, zorgen voor ons gemeenschappelijk huis en de mensenrechten beschermen.

 1. Het bevorderen van ontwikkeling staat al eeuwen op de agenda van de kerk en werd vanaf het begin specifiek benadrukt door mondiale instellingen zoals de Verenigde Naties. In de afgelopen decennia is het veelbesproken adjectief "duurzaam" toegevoegd aan het gesprek, omdat de prestaties en mislukkingen van verschillende ontwikkelingsprojecten en -programma's zijn bekritiseerd en geëvalueerd. Een belangrijke ingreep in het ontwikkelingsdebat werd gedaan door paus Paulus VI in 1967, de encycliek Populorum progressio toen hij opriep tot de bevordering van 'integrale menselijke ontwikkeling' en ernaar streefde veel meer te omvatten dan meer te hebben of eenvoudig de ontwikkeling in puur economische termen te meten. De mijnbouwindustrie heeft vaak deel uitgemaakt van veel ontwikkelingsinitiatieven door hun bijdragen aan lokale gemeenschappen, vooral in regio's rond hun operationele sites en in gemeenschappen die worden beïnvloed door de activiteiten van hun toeleveringsketen.
 1. In zijn encycliek Laudato Sí, Paus Franciscus heeft ons allemaal geroepen om voor ons gemeenschappelijke huis te zorgen, Moeder Aarde waarvan hij opmerkt dat het door veel menselijke activiteiten kritisch is beschadigd, vooral in het industriële tijdperk. Hij wijst er snel op dat er geen snelle oplossing is voor de ecologische crisis waar we voor staan, maar dat we allemaal individuen en gemeenschappen, instellingen en organisaties, de publieke en private sector een verantwoordelijkheid en een rol hebben bij het keren van deze trends. .
 1. De bescherming en bevordering van mensenrechten en menselijke waardigheid staan ​​centraal in de missie van de kerk en zijn verankerd in het internationale recht. Ze worden meer en meer gecodeerd in wetgeving en worden vrijwillig omarmd door verschillende actoren in het bedrijfsleven en met name door belanghebbenden en aandeelhouders in beursgenoteerde bedrijven. Geloofsinstellingen en maatschappelijk verantwoorde instellingen en individuele beleggers die hard werken om de manier waarop zij deze activa beheren in overeenstemming te brengen met hun geloofstradities en met hun waarden, gebruiken dezelfde lens om de bedrijven en de industriesectoren te kiezen waarin ze willen investeren. .

In de dagen van bezinning, die waren bijeengeroepen in het Vaticaan en in het paleis van Lambeth, in de dagen van het moedige gesprek die waren bijeengeroepen in Kaapstad en in de andere samenkomsten die het geloof en de industrieleiders, het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van plaatselijke gemeenschappen bijeen hebben gebracht, we hebben een model dat kan helpen een aantal van de uitdagingen aan te pakken waarmee lokale gemeenschappen, de industrie en degenen die duurzame ontwikkeling willen ondersteunen, te maken hebben. De toewijding om te zorgen voor en te cultiveren en onze gemeenschappelijke woning te beschermen, moet onze eerste prioriteit zijn. We kunnen niet rusten voordat we de wegen en de technologie hebben gevonden om dit te doen en tegelijkertijd de vele en rijke hulpbronnen gebruiken die we hebben om de menselijke bewoning op aarde te ondersteunen.

Terug naar boven